Facebook
Twitter
Hüküm Cümleleri

Dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir insan, devlet, ülke bugünü ile dününü geçmişini kötüleyerek, bunları birbiriyle dövüştürerek iyi bir yarın, gelecek hazırlayamaz, tanzim ve inşa edemez.


Devlet yönetiminde yaralar kaşınarak değil, sarıp sarmalanarak iyileştirilir.

İnsanlığın en büyük düşmanı ve en ölümcül hastalığı,
devlet yöneticilerinin "kavgacı düşünceleri”dir.

Devlette vizyon yoksa, halkta vizyon olmaz

Bir büyük davayı zayıf savunmak, o davaya yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Bahtiyar Vahapzade (Azerî Şair):

Yalanlardan cana doyduk, ona uyduk buna uyduk.
Et kokuştu tuza koyduk, tuz kokarsa neylemeli?

Namık Kemal:

Sana senden gelir ancak bir işte dâd lazımsa,
Ümidin kes zaferden gayriden imdâd lazımsa

Türk demokrasisi ve siyasetini boğan şeylerin başında,
"devlet erki”nin kişisel/ailesel menfaatler istikametinde kullanılması gelmektedir.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Yetkililiği, Bakanlık, Milletvekilliği,
Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları görevlerinde bulunanlar,
devlet erki kullandıkları dönemler itibariyle, "Nereden Buldun" kapsamında olmalıdırlar.

Türkiye'de adı "seçim" olan her şey "doğrudan" ve "2-turlu" olmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden Milletvekilliği seçimlerine,
Mühendis Odaları seçimlerinden Kooperatif yönetimleri seçimine kadar hepsi böyle olmalıdır.

Ülkeler öngörüsü olan kişiler ve kurumlarca yönetilmelidir.

Bir ülkenin geleceğinin etkilenebileceği bir gelişme "sürpriz" olarak algılanırsa,
o ülke yönetilmiyor demektir.

Göz O dur ki, Dağın ardını göre.
Akıl O dur ki, Başına gelecekleri bile.

Demokrasi bir hak-arama rejimidir.
Demokrasi, en güçsüz bir bireyin, en güçlü kişi veya kurumlar karşısında bile,
başına hiçbir kaza-bela gelmeyeceğinden emin olarak, sistem içinde,
haklarını arayabildiği ve alabildiği rejimin adıdır.

Türk İdare sisteminin en büyük sorunu,
"kuralların müsamahasız konulup, müsamahalı uygulanması”dır.

Doğrusu: "kuralların müsamahalı konulup, müsamahasız uygulanması”dır.

Aradığımız şey: Halkımızın yüzünü güldürmektir.

Yurt'ta: Zenginlik,
Dünya'da: Saygınlıktır.

Ben şu itirazın içinden geliyorum:

 

Ziya Paşa: Gezdim Frengistan’ı beldeler kâşâneler gördüm,
Dolaştım mülk-ü İslamı bütün vîraneler gördüm.
Kadı Burhanettin :
(Sivasî)
Sac düzen aldı, hamur tükendi
Ev düzen aldı, ömür tükendiBizim coğrafyamız zor bir coğrafyadır.

Bu coğrafyada güçsüzler yaşayamaz.

Tarihi yapan şey "kudret"tir.
Kudret: Bilim, ekonomi ve devlet-millet barışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti;

200-yıllık yenilmişliğimize, itilip-kakılmışlığımıza, geri kalmışlığımıza
çare olarak, ancak 100 senede bulabildiğimiz merhemin adıdır.

Türkiye'de "skandal" kalmamıştır.
Skandal'ı olmayan ülkelerin başı belada demektir.

Devran Her Daim Murad Üzre Dönmez.

Felek Her Lütfun Bir Vakt İçin Saklar.

Hz. Ali’ye sordular:

En akıllı insan kimdir?
En akıllı insan, en çok akıl alan insandır.

Şah-ı Nakşibend Hz.lerine sordular:

Cahil kime denir?
Cahil, bilmediğini sormayan insana denir.

Benim 3-Düşmanım var:

Cehalet
Sefalet
Husumet

Geçme namert köprüsünden, Ko aparsın su seni,
Yatma tilki gölgesinde, Ko yesin aslan seni

İzzet Molla:

Meşhurdur ki, zulm ile olmaz cihan harâb,
Eyler anı müdahene-i âliman harâb.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz:

Hak tecelli eyleyince, her işi asan eder.
Halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder.

 

2015 İlhan Kesici | ilhankesici@ilhankesici.org Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlâk kurallarına uygun olacaktır.
Ziyaretçilere açık bilgidir.
" http://ilhankesici.org / http://www.facebook.com/pages/Ilhan-Kesici/141420525903157 / http://twitter.com/ilhankesici/ "
dışında kalan tüm internet adresleri ile ilgimiz yoktur.