Facebook
Twitter
Tarihi Yapan Şey Kudrettir.
Sivaslılar Seçim Şöleni | Sivaslılar Seçim Şöleni - Sivaslılar Seçim Şöleni | 14.7.2007
Videosu için tıklayın
[ Videosunu İzle]

Selamlama.
Bizi hep, her yerde, her zaman bağrına basan aziz hemşehrilerimiz, aziz İstanbullu Sivaslılar,…

…………………

Bu coğrafya "zor" coğrafya"dır.
Tarihi yapan şey "kudret"tir.
Bu coğrafyada, kudret sahibi olmayan milletler-devletler yaşayamaz.

…………….

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1. Dünya Savaşı ertesinde "galip devletler arzusu hilafına" kurulan "tek" ve "yegane" devlettir.

Devletimiz ve Cumhuriyetimizin kurucu ideolojisi, Osmanlı İmparatorluğunun 200 yıllık yenilmişliğine, geri kalmışlığına, itilip-kakılmışlığına karşı, ancak 100 senede çare olarak bulabildiğimiz "merhem"in adıdır.

Bunun adı, Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk'tur,
bunun adı Cumhuriyet Halk Fırkasıdır,
bunun adı Cumhuriyet Halk Partisidir.

………………..

Son 5 sene içinde, ülkemizi yöneten AKP "Dar Çekirdek Kadrosu" büyük tahribat yapmıştır:

Dış politikada, 80 yıldır koruduğumuz ne kadar milli hassasiyetimiz ve çizgimiz varsa, hepsini kendi elleri ve işbirliği yaptıkları unsurlarla etkisiz hale getirmeye çalışmışlardır.

Ekonomi alanında, 80 yılın toplam ülke borcu olan kamu sektörü iç borcu, kamu sektörü dış borcu ve özel sektör dış borç toplamı olan 200 milyar dolara karşılık, sadece 4.5 yılda, hem de hiçbir şey yapmadan 210 milyar dolar yeni borç eklemişlerdir.

Piyasadaki suni döviz rahatlığının yegane sebebi bu borçtur.

İç politikada, 1000 senedir, ince ince, iğne ile "oya" örer gibi geliştirdiğimiz Anayasal Devlet Kurumlarımızı neredeyse düşman ilan etmişler, ve devleti felç hale getirmişlerdir.

Bir de, üstüne üstlük, "alt kimlik-üst kimlik" gibi ne olduğunu kendilerinin de bilmedikleri lüzumsuz, belirsiz bir tartışma içine sokmaya çalışmışlardır.

Elbette, bizim de bir alt kimliğimiz, üst kimliğimiz vardır. Ama bu, onların anladığı anlamda ayrımcılık yaratan bir kimlik tartışması değildir.

Alt-kimliğimiz, altımızdaki aziz Vatan toprağıdır,
Üst-kimliğimiz, üstümüzdeki şanlı Türk Bayrağıdır.

……………………..

Ülke yönetimimiz, neredeyse bir " Sahipsiz Memleket" manzarası arz etmektedir.
Ülkemizin bu sahipsizlikten kurtarılması lazımdır. Kurtaracağız.

CHP'nin Seçim Bildirgesi olan "PUSULA"nın birincisi cümlesi şudur:

"ULUS DEVLET-ÜNİTER DEVLET-LAİK CUMHURİYET".

İşte bu ilkenin etrafında bir "Milli Takım" kurduk. Biraz önce, bu Milli Takımı oluşturan arkadaşlarımız huzurlarınızda sizlere takdim edildi.

Bu cümleden olmak üzere, aranızdaki "en yeni CHP'li", ama en baştan beri "Atatürkçü" bir kardeşiniz olarak, sizleri bir defa daha, bin defa daha sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

…………………..

Bugünkünden çok daha kötü şartlar altında, başta Sivaslılar olmak üzere, 4 Eylül 1919 tarihinde, aziz Cumhuriyetimizin temelini Sivas'ta yine siz attınız.

Şimdi yeni bir temel daha atmamız gerekecektir.

Bu temelin ilk işaret fişeği 22 Temmuz da atılacaktır.
Tek fark, bu sefer yerimiz İstanbul; öncü insanlarımız yine İstanbuldaki Sivaslılar olacaktır.

Bu temelin 2 bacağı-2 hedefi olacaktır:
Birincisi, Türkiye'de AKP'yi geçmek ve birinci parti olmaktır.
İkincisi, sayın Başbakanın seçim bölgesinde, bizim de seçim bölgemizdir, birinci parti olmaktır.

Bunu başaracağız. Hep beraber başaracağız. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum.

………………..

Peki, bütün bunları yapacağız da ne olmuş olacak?

Bir, CHP iktidar olacak.
İki, siyaset arenasının en dürüst, en şaibesiz ve "devlet müktesebatı" en yüksek lideri olan Deniz Baykal Başbakan olacak.

Bu olacak da, ne olacak?

Bir, Türkiye "normalleşecek"tir.
Zıtlaşmalar, kutuplaşmalar azalacak, kalkacaktır.
Aziz dinimizin siyasete alet edilmesi ortadan kalkacaktır.

İki, halkımızın yüzü gülecektir.
Aşsıza aş, işsize iş, dar ve sabit gelirliler ve orta sınıfa zenginlik yaratılmış olacaktır.

Üç, devletimiz saygın bir devlet olacaktır.

……………………….

Bütün bunlar olacak. Tamam.

Peki Ben, İlhan Kesici ne olacak?

Ben de şuyum:

Zaralı Halil Söyler'in bir türküsü:

Yaylalar yaylalar yüce yaylalar,
Yaylanın bekçisi dumanlı dağlar,
Derdim var ağlarım gözümde yaşlar.

Uçun turnam uçun ben de yaslıyım,
Sorarsan aslımı ben SİVASLIYIM.

…………………….

Teşekkür ve tekrar selamlama.

2015 İlhan Kesici | ilhankesici@ilhankesici.org Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlâk kurallarına uygun olacaktır.
Ziyaretçilere açık bilgidir.
" http://ilhankesici.org / http://www.facebook.com/pages/Ilhan-Kesici/141420525903157 / http://twitter.com/ilhankesici/ "
dışında kalan tüm internet adresleri ile ilgimiz yoktur.