Facebook
Twitter
Kesici: Türkiye Acz İçinde

Zülfikar Doğan | Posta | 6.3.1997

ANAP Bursa Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyesi İlhan Kesici, dünyanın önümüzdeki 20 - 30 yılı kapsayan planlar yaptığını belirterek, "Türkiye Fadimelerle, Ali Kalkancılarla uğraşarak içine kapanmış durumda.

"Etkin bir Hükümet, devlet eliti ve güçlü siyasetçiler olmazsa gelecek 20 - 30 yılı yitirme tehlikesiyle karşı karşıyayız", dedi

Brüksel'de geçen günlerde yapılan "Center For Strategic and International Studies" toplantısında Türkiye'yi temsil eden Kesici, ABD - Avrupa bölgesel alanı içindeki siyasal ve ekonomik oluşumların altyapısının belirlendiği organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Yeni dünya düzeni" ABD'nin belirlediği ‘ikili' yapılardan oluşuyor.

Dünyadaki nüfuz bölgeleri ABD - Avrupa, ABD - Rusya, ABD - Çin, ABD - Japonya olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye ise bu bölgelerin ikisinde yer alıyor. ABD - Avrupa ve ABD - Rusya eksenleri.

Bu bölgelerin içinde ve yakınen ilgili olmak durumundayız.

Yeni düzen bölgesel çatışmalara, savaşlara izin vermemek üzerine kurulu.

Bu alanlardaki sorunlara belirtilen ikili yapı doğrudan müdahale edecek.

Ayrıca yeni oluşum modeli önümüzdeki 20 - 30 yıllık sürede yeni devletlerin ortaya çıkmamasını, çıkmasına izin verilmemesini öngörüyor.

Dolayısıyla da bir Kürt devleti, dünyanın ve ABD'nin gündeminde yok.

Bu Türkiye açısından olumlu bir şey."

ENERJİ KRİZİ

Yeni düzende "dünyada sermaye açısından riskli şeylerin olmamasının alt yapısının da hazırlandığını" belirten Kesici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para güven içinde dolaşacak. Batı paranın emniyeti yanında enerji açısından da güvence arıyor ki, bu Türkiye açısından da çok kritik ve önemli bir nokta.

"ABD ve Avrupa bir daha 1970'lerdeki gibi bir enerji krizi yaşamak istemiyor. Enerji bölgelerini güvence altında tutmak istiyor.

Petrol ve doğalgaz rezervi bugünkü tüketim seviyesiyle gelecek 50 yılın ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

Rezervin yüzde 60 - 70'lik bölümü bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bölgeleriyle, Kafkaslar ve Hazar Denizi'nde.

Bölgedeki istikrar ABD ve Avrupa için çok önemli. Bunun planları yapılıyor.

Brüksel'deki toplantıda da bunlarla ilgili hazırlıklar konuşuldu.

Türkiye bu şansını iyi kullanmak zorunda.

Boru hatlarının, dünya enerji sisteminin merkezi olabilecek konumda.

DEV PROJELER

Sadece İran ve Türkmen doğalgazıyla Hazar ve Ortaasya petrollerinin taşınması ve pazarlanmasının başlı başına dev projeler olduğunu kaydeden Kesici, yeni düzen oturduğunda bu projelerin art arda realize edileceğini söyledi.

Nisan ayındaki Clinton-Yeltsin, Haziran ve Aralık'taki AB, ve Temmuz'daki NATO zirvelerine sahne olacak 1997'nin, gelecek 20-30-yılın belirleneceği çok önemli bir yıl olduğunu belirten Kesici, Türkiye'nin konumunu ise şöyle değerlendirdi:

"Bütün bunlar olurken Türkiye acz içinde. Bir hükümeti bile yok denilebilir.

Her gün gitti gidiyor denilen, bir günde iki gensoruya muhatap olan, devlet eliti ve bürokrasisi dağılmış bir Türkiye büyük iş kaçırıyor.

Yani geleceğini görmüyor, tartışmıyor, konuşmuyor, yitiriyor."

 

2015 İlhan Kesici | ilhankesici@ilhankesici.org Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlâk kurallarına uygun olacaktır.
Ziyaretçilere açık bilgidir.
" http://ilhankesici.org / http://www.facebook.com/pages/Ilhan-Kesici/141420525903157 / http://twitter.com/ilhankesici/ "
dışında kalan tüm internet adresleri ile ilgimiz yoktur.