Facebook
Twitter
OECD’nin Raporu Moralimizi Yükseltti

Sabah | Sabah | 9.2.1993

Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü OECD, Paris’teki merkezinde Türkiye’yi incelemeye aldı. OECD uzmanları bu incelemeyi yapmakla kalmayacaklar, örgüte üye 25 ülkeye de Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlatacaklar.

Türk ekonomisi ile ilgili soruları yanıtlamak için teknik bir heyetle birlikte Paris’e giden DPT Müsteşarı İlhan Kesici, 3 gün boyunca hazırlanan raporu inceledi.

Paris’te SABAH EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Kesici, OECD raporunun Türk ekonomisi için hayati değer taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Dünyada dikkate alınan 3 ana kaynak var; Dünya Bankası, IMF ve OECD. Her ülkenin hedef ve politikalarının belirtildiği bu referans müesseselerin raporu çıkınca tüm dünyada alınır, incelenir. Batının ekonomik istihbarat müesseseleri bunlar.

OECD’den ve Dünya Bankasından Türkiye ile ilgili olumlu rapor çıktı mı yabancı yatırımcıların bize bakışı değişir. Bu yıl hazırlanan raporun olumlu olması çok iyi.”

Öngörülen 5.4’lük büyüme hızının aşılabileceğine de işaret eden Kesici, “İhracat yüzde 8.8 artmış; ithalatın kompozisyonunda yatırım malları ve ara mallarda artış var ki; bu önümüzdeki yıla ait sanayi sektörünün canlanacağına dair bir işaret. Büyüme, tarımda yüzde 3.5; sanayi sektöründe yüzde 6 artmış” dedi.

Geçen yıl da OECD’nin üzerinde durduğu, özelleştirmeyle ilgili hukuki düzenlemede gecikildiği izlenimini silmeye uğraşacaklarını belirten DPT Müsteşarı İlhan Kesici,

“İncelemecilerin elinde sonbahar bilgilerinin olduğunu, yani özelleştirme miktarını 300 milyon dolar sandıklarını” söyledi. Yıl sonu itibarıyla 630 milyon dolar olarak gerçekleşen bu miktar OECD yetkilileri ile yapacağı toplantıda dile getireceğini söyleyen Kesici, 1993 hedefinin de 2.5 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Enflasyonist beklentiler kırılmadıkça, fiyat artışlarının dizginlenemeyeceğine işaret eden Kesici, OECD raporunda bu konudaki olumlu görüşler olduğunu söyledi. DPT Müsteşarı şöyle devam etti:

“Toplu sözleşme ile işçinin gelirinde yüzde 9’luk, memurun gelirinde yüzde 15’lik, taban fiyatlarla da köylünün gelirinde reel olarak yüzde 10-17’lik bir artış sağlandı. Bunlar tüketime gitti.

Bir önceki yıldan kalmış müteahhit alacakları ve çiftçi borçları vardı, ödendi. Bir yandan piyasaya para girmiş oldu, bir yandan talep canlandı.

İşte OECD’ye bunları anlatacağız. OECD’nin özelleştirme ve enflasyonun yanı sıra ücret politikası üzerinde de durması bekleniyor.

İşte bu noktada OECD’nin, Türkiye’ye, “Hem enflasyonla mücadele ediyoruz diyorsunuz, hem de büyüme hızının üzerinde reel ücret artışı veriyorsunuz” eleştirisinde bulunması gündemde.

Bu konuda görüşlerini sorduğumuz DPT Müsteşarı, şu yanıtı verdi:

“Haklılar. Büyük vaatler hep kısa dönem için işe yaramıştır. OECD ayrıca işsizlik sigortası konusunda da rahatsız. OECD ülkelerinde işsizlik sigortasının kapsamını daraltma politikaları üzerinde çalışılıyor.

Bize tabîî ki "hem bütün bu işleri yapacaksınız, hem de işsizlik sigortasını getirip, geniş kapsamlı yapacaksınız. Nasıl olacak?" diye soracaklar. Biz de onlara görüşlerimizi anlatacağız.”

 

2015 İlhan Kesici | ilhankesici@ilhankesici.org Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlâk kurallarına uygun olacaktır.
Ziyaretçilere açık bilgidir.
" http://ilhankesici.org / http://www.facebook.com/pages/Ilhan-Kesici/141420525903157 / http://twitter.com/ilhankesici/ "
dışında kalan tüm internet adresleri ile ilgimiz yoktur.